NOTAS DE CAMPO

Nesta sección incluímos unha serie de datos sobre a cultura popular nas zonas xeográficas relacionadas coas nosas publicacións, para que os visitantes e clientes desta web dispoñan dunha información práctica, que lles sirva de punto de partida para o coñecemento máis amplo deses espazos físicos por se tiveran ocasión de achegarse a coñecer ás súas xentes e o seu patrimonio. Como acabamos de saír á rede, algún apartado ainda non está rematado. Ó ser ésta una web viva, incorporaremos en pouco tempo os contidos que están inactivos, á vez que iremos engadindo outros máis para que sempre aparezan novos datos actualizados.

Non hai produtos no carro
Seguir mercando