INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: CANELA PRODUCIÓNS EDITORIAL ETNOGRÁFICA S. L.

Direción Postal: Rúa Benito Blanco Rajoy 3, 9º Dta., 15006-A Coruña.

Teléfono: 698 173 721

Correo electrónico: contacto@editorialcanela.gal

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se é vostede cliente:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se se deu de alta na web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar o alta como usuario web. Ademais de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se é vostede candidato:

Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a posto vacante na empresa.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto da prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Por interese lexitimo do responsable baseado no consentimento do interesado para a execución do contrato.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

  • Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
  • Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercadoría.
  • Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

No caso de datos persoais en correos electrónicos, formularios web e currículos vitae, non se prevé cesión de datos a terceiros.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en CANELA PRODUCIÓNS EDITORIAL ETNOGRÁFICA S. L. estamos a tratar datos persoais que lles afecten, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidade dos datos.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade especifica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Rúa Benito Blanco Rajoy 3, 9º Dta., 15006-A Coruña.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.

A categoría de datos que se empregan é:

– De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.

– Datos bancarios: para a domiciliación de pago.

– Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación

Non hai produtos no carro
Seguir mercando
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Máis información;